Akreditacija


AKREDITACIJA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORUAKREDITACIJA STUDIJSKOG PROGRAMA METALURŠKO INŽENJERSTVOAKREDITACIJA TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU KAO NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE