Arhiva za autora za metalurg

Odbrana doktorske disertacije Ivane Manasijević

Doktorand Ivana Manasijević, je06. 07. 2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Termodinamička analiza i karakterizacija fazno-promenljivih legura na bazi bizmuta i galijuma“, čime je promovisana u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo. Mentor disertacije bio je prof. dr Ljubiša Balanović, vanredni profesor (TF Bor). Članove Komisije […]


Odbrana master rada dipl. inž. Miljana Markovića

Kandidat Miljan Marković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo,odbranio je master rad na temu „Biosorpcija jona olova iz vodenih rastvora korišćenjem ljuski pasulja kao adsorbensa“, 25. 06. 2020. godine. Komisija za ocenu i odbranu u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac – član i prof. dr Vesna Grekulović […]


Odbrana doktorske disertacije na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Doktorand Uroš Stamenković, master inženjer metalurgije i asistent na Katedri za prerađivačku metalurgiju je 06.03.2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje efekta ojačavanja starenjem tokom termomehaničke obrade aluminijumskih legura“. Time je mladi kolega Stamenković svečano promovisan u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo. Mentor disertacije bila […]


Odbrana završnog rada apsolventa Gabrijele Trailović

Gabrijela Trailović, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 28. 02. 2020. godine uspešnom odbranom završnog rada na temu: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija kompozitnih prevlaka nikla sa dodatkom čestica SiC, pred komisijom u sastavu:  prof. dr Vesna Grekulović – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i doc. dr Milan Gorgievski, promovisana u diplomiranog inženjera metalurgije. Članovi […]


Na Katedri za Metalurško inženjerstvo uspešno odbranjen još jedan završni rad

Darko Nikolić, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 02. 12. 2019. godine odbranom svog završnog rada na temu: Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije prirodnog minerala kobaltita, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Aleksandra Mitovski – mentor, prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije koji je […]


Povelja dipl. ing. Boška Injca dodeljena Milici Jovkić, studentu Odseka za metalurško inženjerstvo (1. оktobra 2019. godine)

Milica Jovkić, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),, . Nagrada je uručena u okviru svečanosti OPEN DAY 2019, a već dvanaesta godinu za redom se dodeljuje najbolje diplomiranom studentu Odseka za metalurgiju Tehničkog fakulteta u Boru u prethodnoj školskoj godini. Više detalja […]


Odbrana završnih, diplomskih i master radova na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Katedra za prerađivačku metalurgiju je tokom septembra 2019. godine postala bogatija za dva diplomirana i dva master inženjera metalurgije. Milovan Stanković je master rad na temu: „Uticaj postupka livenja na mikrostrukturu i mehanicke osobine odlivaka izrađenih od legure CuZn26Al4Fe3Mn3“ odbranio 16. 09. 2019. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. […]


Odbranjena dva master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidati Milana Milanović i Bojan Zdravković, studenti master akademskih studija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo uspešno su, i sa maksimalnom ocenom, odbranili svoje master teze i time stekli zvanje master inženjer metalurgije. Milana Milanović je master rad na temu: „Uticaj prisustva etanolskog ekstrakta belog luka, lovora i bosiljka na koroziono ponašanje čelika“ odbranila 27. 09. […]


Odbrana master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidatkinja Kristina Božinović, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo, odbranila je sa ocenom deset master rad na temu „Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije pentlandita“ 23. 09. 2019. godine. Komisija za ocenu i odbranu bila je u sastavu:  prof. dr Nada Štrbac – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski, doc. dr Milan Gorgievski). […]


Održan 9. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima

9. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima održan je 21. i 22. juna 2019. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Na simpozijumu je učestvovao veći broj nastavnika i studenata doktorskih studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru. Plenarno predavanje održala je dr Nadežda Talijan, naučni savetnik i redovni član Akademije […]