Arhiva za autora za dmilenkovic

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića


Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete


Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića

Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića


Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine

Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine


Poseta izložbi „Upoznaj elektrohemiju“ u Galeriji nauke i tehnike SANU

Potpisivanjem zajedničke deklaracije 13 naučnih i stručnih institucija u Srbiji, 2020. godina proglašena je godinom elektrohemije u Srbiji. Povodom toga u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, održava se izložba „Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije“, u periodu 01 – 19. septembar 2020, autora dr Aleksandra Dekanskog, naučnog savetnika na IHTM u Beogradu (Link […]


Odbrana završnog rada apsolventa Stefana Markovića

Stefan Marković, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 03. 07. 2020. godine uspešnom odbranom svog završnog rada na temu: „Biosorpcija jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem ječmene slame kao adsorbensa“, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Milan Gorgievski – mentor, i članovima prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog […]