Biblioteka

Biblioteka Tehničkog fakulteta u Boru egzistira od početka rada Fakulteta 1961. godine. Od tog perioda do danas biblotečki fond se stalno uvećavao, tako da danas broji 19397 bibliotečkih jedinica na srpskom jeziku kao i na stranim jezicima (najveći broj): ruskom, engleskom, nemačkom, francuskom…

Biblioteka Tehničkog fakulteta u Boru je deo Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON), tako da su svi elektronski časopisi i baze dostupni na KoBSON-u, dostupni i korisnicima – nastavnicima i studentima na ovom programu.

Pored toga, biblioteka ima značajan fond knjiga relevantnih za studijski program Metalurško inženjerstvo, a redovno prima i neke od inostranih časopisa u papirnoj formi najznačajnijih za struku.