Aktuelnosti

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića


Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete


Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića

Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića


Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine

Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine


Poseta izložbi „Upoznaj elektrohemiju“ u Galeriji nauke i tehnike SANU

Potpisivanjem zajedničke deklaracije 13 naučnih i stručnih institucija u Srbiji, 2020. godina proglašena je godinom elektrohemije u Srbiji. Povodom toga u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, održava se izložba „Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije“, u periodu 01 – 19. septembar 2020, autora dr Aleksandra Dekanskog, naučnog savetnika na IHTM u Beogradu (Link […]


Odbrana završnog rada apsolventa Stefana Markovića

Stefan Marković, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 03. 07. 2020. godine uspešnom odbranom svog završnog rada na temu: „Biosorpcija jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem ječmene slame kao adsorbensa“, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Milan Gorgievski – mentor, i članovima prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog […]


Odbrana master rada dipl. inž. Miljana Markovića

Kandidat Miljan Marković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo,odbranio je master rad na temu „Biosorpcija jona olova iz vodenih rastvora korišćenjem ljuski pasulja kao adsorbensa“, 25. 06. 2020. godine. Komisija za ocenu i odbranu u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac – član i prof. dr Vesna Grekulović […]


Odbrana doktorske disertacije na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Doktorand Uroš Stamenković, master inženjer metalurgije i asistent na Katedri za prerađivačku metalurgiju je 06.03.2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje efekta ojačavanja starenjem tokom termomehaničke obrade aluminijumskih legura“. Time je mladi kolega Stamenković svečano promovisan u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo. Mentor disertacije bila […]


Odbrana završnog rada apsolventa Gabrijele Trailović

Gabrijela Trailović, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 28. 02. 2020. godine uspešnom odbranom završnog rada na temu: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija kompozitnih prevlaka nikla sa dodatkom čestica SiC, pred komisijom u sastavu:  prof. dr Vesna Grekulović – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i doc. dr Milan Gorgievski, promovisana u diplomiranog inženjera metalurgije. Članovi […]


Na Katedri za Metalurško inženjerstvo uspešno odbranjen još jedan završni rad

Darko Nikolić, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 02. 12. 2019. godine odbranom svog završnog rada na temu: Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije prirodnog minerala kobaltita, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Aleksandra Mitovski – mentor, prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije koji je […]