Domaće aktuelnosti

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića


Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete


Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića

Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića


Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine

Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine


Poseta izložbi „Upoznaj elektrohemiju“ u Galeriji nauke i tehnike SANU

Potpisivanjem zajedničke deklaracije 13 naučnih i stručnih institucija u Srbiji, 2020. godina proglašena je godinom elektrohemije u Srbiji. Povodom toga u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, održava se izložba „Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije“, u periodu 01 – 19. septembar 2020, autora dr Aleksandra Dekanskog, naučnog savetnika na IHTM u Beogradu (Link […]


Odbrana završnog rada apsolventa Stefana Markovića

Stefan Marković, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 03. 07. 2020. godine uspešnom odbranom svog završnog rada na temu: „Biosorpcija jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem ječmene slame kao adsorbensa“, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Milan Gorgievski – mentor, i članovima prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog […]


Odbrana master rada dipl. inž. Miljana Markovića

Kandidat Miljan Marković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo,odbranio je master rad na temu „Biosorpcija jona olova iz vodenih rastvora korišćenjem ljuski pasulja kao adsorbensa“, 25. 06. 2020. godine. Komisija za ocenu i odbranu u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac – član i prof. dr Vesna Grekulović […]


Odbrana doktorske disertacije na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Doktorand Uroš Stamenković, master inženjer metalurgije i asistent na Katedri za prerađivačku metalurgiju je 06.03.2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje efekta ojačavanja starenjem tokom termomehaničke obrade aluminijumskih legura“. Time je mladi kolega Stamenković svečano promovisan u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo. Mentor disertacije bila […]


Odbrana završnih, diplomskih i master radova na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Katedra za prerađivačku metalurgiju je tokom septembra 2019. godine postala bogatija za dva diplomirana i dva master inženjera metalurgije. Milovan Stanković je master rad na temu: „Uticaj postupka livenja na mikrostrukturu i mehanicke osobine odlivaka izrađenih od legure CuZn26Al4Fe3Mn3“ odbranio 16. 09. 2019. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. […]


Odbranjena dva master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidati Milana Milanović i Bojan Zdravković, studenti master akademskih studija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo uspešno su, i sa maksimalnom ocenom, odbranili svoje master teze i time stekli zvanje master inženjer metalurgije. Milana Milanović je master rad na temu: „Uticaj prisustva etanolskog ekstrakta belog luka, lovora i bosiljka na koroziono ponašanje čelika“ odbranila 27. 09. […]