Rasporedi časova

Obaveštenje za studente II godine metalurškog inženjerstva

Vežbe iz predmeta Fizička hemija za sve grupe biće održane u četvrtak, 5. oktobra 2017. u 14.15h u sali M-18. Obavezno poneti svesku! dr Maja Nujkić, asistent (kabinet M-25)


Rasporedi nastave u prolećnom semestru školske 2016/2017. godine

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE I godina – II semestar II godina – IV semestar III godina – VI semestar IV godina – VIII semestar MASTER AKADEMSKE STUDIJE I godina – II semestar