Za studente

Odbrana završnog rada apsolventa Gabrijele Trailović

Gabrijela Trailović, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 28. 02. 2020. godine uspešnom odbranom završnog rada na temu: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija kompozitnih prevlaka nikla sa dodatkom čestica SiC, pred komisijom u sastavu:  prof. dr Vesna Grekulović – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i doc. dr Milan Gorgievski, promovisana u diplomiranog inženjera metalurgije. Članovi […]


Na Katedri za Metalurško inženjerstvo uspešno odbranjen još jedan završni rad

Darko Nikolić, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 02. 12. 2019. godine odbranom svog završnog rada na temu: Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije prirodnog minerala kobaltita, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Aleksandra Mitovski – mentor, prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije koji je […]


Obaveštenje za studente II godine metalurškog inženjerstva

Vežbe iz predmeta Fizička hemija za sve grupe biće održane u četvrtak, 5. oktobra 2017. u 14.15h u sali M-18. Obavezno poneti svesku! dr Maja Nujkić, asistent (kabinet M-25)


Rasporedi ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine

  Osnovne akademske studije


Rasporedi nastave u prolećnom semestru školske 2016/2017. godine

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE I godina – II semestar II godina – IV semestar III godina – VI semestar IV godina – VIII semestar MASTER AKADEMSKE STUDIJE I godina – II semestar


Konkurs za postdiplomske studije u Koreji

Nacionalni institut za medjunarodno obrazovanje, Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Koreje, raspisao je konkurs za tri državljanina Srbije i jednog državljanina Crne Gore, za državnu stipendiju korejske vlade za postiplomske studije (master ili doktorske), pod nazivom 2017 Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees. Ambasada Republike Koreje će, ukoliko kandidati ispune sve potrebne uslove, preporučiti kandidate […]