Međunarodna saradnja

Jedna od izuzetno važnih aktivnosti na studijskom programu Metalurško inženjerstvo jeste medjunarodna saradnja, kao jedna od osnovnih postavki savremenog vioskog obrazovanja i težnje ka formiranju jedinstvene platforme visokog obrazovanja u Evropi i svetu.

Savremenost i međunarodna usaglašenost ovog studijskog programa potvrđuje se saradnjom Tehničkog fakulteta u oblasti metalurškog inženjerstva sa mnogim institucijama u svetu, Evropi i na Balkanu, o čemu svedoče potpisani bilateralni sporazumi (Univerzitet u Đenovi – Italija, Univerzitet u Ljubljani – Slovenija, Univerzitet nauke i tehnike u Pekingu – Kina, Univerzitet u Rešici – Rumunija, Univerzitet u Zenici – BiH, Univerzitet u Podgorici – Crna Gora), učešće na više međunarodnih projekata (COST 531, COST 535, COST MP0602), učešće naših nastavnika kao viziting profesora na inostranim univerzitetima, predavanja po pozivu naših profesora na inostranim univerzitetima, saradnja u oblasti NIR sa Univerzitetom u Osaki  – Japan, Univerzitet nauke i tehnologije u Pekingu-Kina,  Masarik univerzitetom u Brnu – Češka republika, AGH u Krakovu – Poljska, Univerzitetom u Parizu – Francuska, Univerzitetom u Miškolcu – Mađarska, Univerzitetom u Portu – Portugalija, itd.

Takođe, značajna mobilnost na svim nivoima akademskih studija Metalurško inženjerstvo ostvaruje se zahvaljujući učešću nastavnog osoblja u više međunarodnih projekata (COST MP0602, COST 531, COST 535, bilateralni naučno-istraživački projekat sa Slovenijom), korišćenjem SSM – short scientific missions za nastavnike i studente viših nivoa studija.

Nastavnici koji učestvuju u realizaciji doktorskih studija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo bili su članovi komisija za odbranu doktorskih disertacija i na nekim od srodnih fakulteta u inostranstvu – Univerzitet u S. Sarajevu, Tehnološki fakultet Banja Luka (Republika Srpska), NTF Ljubljana (Slovenija), Metalurško-tehnološkifakultet Podgorica (Crna Gora) i EPFL Lausanne (Switzerland), a neki od naših bivših studenata su nastavili svoje doktorske i postdoktorske studije van granica naše zemlje.Studijski program zahvaljujući aktuelnoj medjunarodnoj saradnji prati savremene svetske tokove i stanje struke i nauke, što se ogleda u velikom broju publikovanih radova i citata na SCI listi i značajno utiče na uticajnost naučno-istraživačkog rada nastavnika na ovom studijskom programu.