Objavljeni udžbenici i monografije

Izdanja autora sa Metalurškog inženjerstva publikuju se, uglavnom, u okviru izdavačke delatnosti matične institucije, Tehničkog fakulteta u Boru. Višedecenijska tradicija izdavanja udžbenika, pomoćnih udžbenika, monografija i ostale srodne literature iz oblasti metalurgije i nauke o materijalima, prati i samu tradiciju postojanja i rada Tehničkog fakulteta u Boru.

Zaposleni u okviru Metalurškog inženjerstva Tehničkog fakulteta u Boru često su autori, koautori i recenzenti i u okviru izdanja koje se publikuju i van izdavačke delatnosti Tehničkog fakulteta u Boru, jednako priznati kako na domaćoj, tako i na internacionalnoj izdavačkoj sceni.

Navešćemo samo neke od poslednjih publikovanih naslova u okviru izdavačke delatnosti Metalurškog inženjerstva:

 • Z. Stević, M. Rajčić-Vujasinović, D. Antić, Primena termovizije, Tehnički fakultet u Boru, 2008.
 • M. Vuković, N. Štrbac, Ekološki menadžment, Tehnički fakultet u Boru, 2010.
 • D. Manasijević, D. Živković, Osnovi pirometalurških procesa (1. deo), Tehnički fakultet u Boru, 2011.
 • M. Vuković, N. Štrbac, Zaštita životne sredine i održivi razvoj, Tehnički fakultet u Boru, 2011.
 • S. Ivanov, Termička obrada metala, Tehnički fakultet u Boru, 2011.
 • D. Manasijević, D. Živković, Metalurgija čelika, Tehnički fakultet u Boru, 2014.
 • Dragan Manasijević, „Teorijske osnove za izradu master rada“, Osnovni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2014.
 • Saša R. Marjanović, Bata R. Marjanović, Radivoje S. Marjanović, „Zbirka zadataka iz teorije elastičnosti i plastičnosti“ Pomoćni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2016. (elektronska publikacija)
 • Milan Gorgievski, Dragan Manasijević, Dragana Živković, „Zbirka zadataka iz metalurgije čelika“, Pomoćni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2017.
 • Srba Mladenović, Jasmina Petrović, „Livarstvo – Praktikum za vežbe“, Pomoćni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2017.
 • Mirjana Rajčić Vujasinović, Vesna Grekulović, „Teorija hidro i elektrometalurških procesa“, Osnovni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2017.
 • Svetlana Ivanov, Božidar Stanojević, „Termička obrada metala“, Osnovni udžbenik, Tehnički fakultet u Boru, 2018.
 • Dragan Manasijević, Ljubiša Balanović, „Fazne ravnoteže“, Osnovni udžbenik Tehnički fakultet u Boru, 2018.

Veliki doprinos dat je i u okviru pripreme i publikovanja monografije posvećenoj pedesetogodišnjici postojanja i rada Tehničkog fakulteta u Boru, Tehnički fakultet u Boru – Pedeset godina visokog obrazovanja i nauke 1961-2011.