Master akademske studije

Studijski program master akademskih studija Metalurško inženjerstvo predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija u sticanju zvanja master inženjer metalurgije.

Ovaj studijski program predstavlja nastavak školovanja kadrova na Tehničkom fakultetu u Boru koji traje od 1961. godine sa izlaznim zvanjem diplomirani inženjer metalurgije (do sada diplomiralo preko 800 studenata) i predstavlja kontinuitet dugogodišnje aktivnosti obrazovanja u ovoj oblasti. Studijski program master akademskih studija, sa usklađenim nazivom na osnovu Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije br. 44/2013 (polje Tehničko-tehnoloških nauka, oblast Metalurško inženjerstvo), usvojen je od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 6. marta 2013. godine.