Osoblje


REDOVNI PROFESORI


dr Dragoslav Gusković
šef Katedre za prerađivačku metalurgiju
dguskovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Nada Štrbac
nstrbac@tfbor.bg.ac.rs


dr Dragan Manasijević
dmanasijevic@tfbor.bg.ac.rs


dr Svetlana Ivanov
sivanov@tfbor.bg.ac.rs


VANREDNI PROFESORI


dr Vesna Grekulović
Šef odseka za metalurško inženjerstvo, Šef katedre za metalurško inženjerstvo
vgrekulovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Saša Marjanović
smarjanovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Srba Mladenović
smladenovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Ivana Marković
imarkovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Ljubiša Balanović
ljbalanovic@tfbor.bg.ac.rs


dr Milan Gorgievski
mgorgievski@tfbor.bg.ac.rs


DOCENTI


dr Aleksandra Mitovski
amitovski@tfbor.bg.ac.rs


dr Uroš Stamenković
ustamenkovic@tfbor.bg.ac.rs


ASISTENTI


Jasmina Petrović, dipl. inž.
jpetrovic@tfbor.bg.ac.rs


Milica Bošković, dipl. inž.
mboskovic@tfbor.bg.ac.rs


Kristina Božinović, dipl. inž.
kbozinovic@tfbor.bg.ac.rs


Milijana Mitrović, dipl. inž.
mmitrovic@tfbor.bg.ac.rs


SARADNICI U NASTAVI


LABORANTI


Javorka Stošić
jstosic@tfbor.bg.ac.rs


Radmila Ilić rilic@tfbor.bg.ac.rs


Tamara Perišić
tperisic@tfbor.bg.ac.rs