Učešće na projektima

Tokom više od pet decenija svog postojanja, Odsek za metalurgiju i inženjerstvo materijala je, pored nastave, ostvarivao svoju delatnost i kroz naučno-istraživačku oblast. Navedene aktivnosti su prevashodno usmerene na razvoj novih i inoviranje postojećih tehnologija u ekstraktivnoj i prerađivačkoj metalurgiji.

Članovi Katedre za metalurško inženjerstvo i Katedre za prerađivačku metalurgiju uradili su i rukovodili velikim brojem uspešno primenjenih naučnih i stručnih projekata nacionalnog i međunarodnog značaja, studija i elaborata iz navedenih oblasti za naručioce iz privrede i državnih fondova, i učestvovali u izradi brojnih revizija i recenzija drugih projekata.