Učešće u organizaciji skupova

Tradicionalno, ostvaruje se aktivno učešće u organizaciji i realizaciji Međunarodne oktobarske konferencije (International October Conference) i Međunarodne studentske konferencije (International Student Conference). Pored ovih, aktivno se učestvuje i u organizaciji i realizaciji i ostalih skupova čiji je organizator ili suorganizator matična institucija, Tehnički fakultet u Boru.

Mora se posmenuti i učešće zaposlenih u okviru mnogih reprezentativnih skupova u zemlji i inostranstvu čime se ostvaruje prepoznatljivost Metalurškog inženjerstva na svim svetskim meridijanima. Sa ponosom ističemo da broj studentskih radova objavljenih na skupovima, a koji su rezultat rada u okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo, poslednjih godina beleži neprekidan rast što govori o konkurentnosti sadržaja koji se nude studentima u oblasti metalurškog inženjerstva.