Službe

Službe koje vrše poslove vezane za rad Odseka za metalurško inženjerstvo poklapaju se u celini sa službama Tehničkog fakulteta u Boru i to su:

 • Služba za studentska pitanja
  030 424 555 lokal 153 – osnovne akademske studije
  030 422 375 – šef službe, master i doktorske studije
  030 422 375 – faks
 • Služba za materijalno-finansijske poslove
  030 424 555 lokal 116
 • Biblioteka
  030 424 555 lokal 146
 • Informaciono-komunikacioni tehnički centar
  030 424 555 lokal 166 – šef službe
  030 424 555 lokal 131
 • Tehnička služba
  030 424 555 lokal 123
 • Opšta služba i kabinet dekana
  030 424 555
  030 421 078
  – faks