Studijski boravci

U okviru međunarodne saradnje koju ostvaruje Tehnički fakultet u Boru, nastavnici i saradnici sa Odseka za metalurško inženjerstvo posetili su veliki broj inostranih univerzita, fakulteta i naučnih ustanova.