Zbornici radova

Zaposleni na Metalurškom inženjerstvu Tehničkog fakulteta u Boru aktivno učestvuju u realizaciji pripreme i objavljivanja zbornika radova sa naučnih i stručnih skupova u čijoj organizaciji i realizaciji učestvuju.

Do sada je ostvareno zapaženo učešće u realizaciji velikog niza zbornika radova domaćih i inostranih konferencija, a posebno se izdvaja publikovanje zbornika apstrakata i radova Međunarodne oktobarske konferencije (International October Conference) i Međunarodne studenske konferencije (International Student Conference).