Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

previous arrow
next arrow
Slider

Odbrana master rada dipl. inž. Dalibora Miulovića

Kandidat Dalibor Miulović, student master akademskih studija, odbranio je master rad na temu „Uklanjanje jona nikla iz vodenih rastvora korišćenjem ljuski pasulja kao adsorbensa“, 23. 11. 2021. godine. Komisija za ocenu i odbranu u sastavu: prof. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac – član i prof. dr Vesna Grekulović – član, ocenila […]


Odbrana završnog rada apsolventa Darka Šišmanovića

Darko Šišmanović, apsolvent na Katedri za prerađivačku metalurgiju, je 19. 11. 2021. godine uspešnom odbranom završnog rada na temu: „Uticaj različitih režima termičke obrade na osobine hrom-vanadijumskog čelika“, pred komisijom u sastavu: doc. dr Uroš Stamenković – mentor, i članovima prof. dr Svetlana Ivanov i prof. dr Ivana Marković, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije. Članovi […]


Odbrana završnog rada apsolventa Stefana Nikorića

Stefan Nikorić, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 19. 11. 2021. godine uspešnom odbranom završnog rada na temu: „Termodinamika, kinetika i ravnoteža procesa biosorpcije jona bakra na ljuskama pasulja“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Milan Gorgievski – mentor, i članovima prof. dr Vesna Grekulović i doc. dr Aleksandra Mitovski, promovisan u diplomiranog inženjera […]


Odbrana završnog rada apsolventa Avrama Kovačevića

Avram Kovačević, apsolvent Katedre za prerađivačku metalurgiju, 27.09.2021. godine uspešno je odbranio završni rad


Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića


Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete

Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete


Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića

Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića


Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine

Dipl. inž. Miloš Vuleta proglašen studentom generacije školske 2019/2020. godine


Poseta izložbi „Upoznaj elektrohemiju“ u Galeriji nauke i tehnike SANU

Potpisivanjem zajedničke deklaracije 13 naučnih i stručnih institucija u Srbiji, 2020. godina proglašena je godinom elektrohemije u Srbiji. Povodom toga u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, održava se izložba „Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije“, u periodu 01 – 19. septembar 2020, autora dr Aleksandra Dekanskog, naučnog savetnika na IHTM u Beogradu (Link […]


Odbrana doktorske disertacije Ivane Manasijević

Doktorand Ivana Manasijević, je06. 07. 2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Termodinamička analiza i karakterizacija fazno-promenljivih legura na bazi bizmuta i galijuma“, čime je promovisana u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo. Mentor disertacije bio je prof. dr Ljubiša Balanović, vanredni profesor (TF Bor). Članove Komisije […]