Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Maturanti zainteresovani za studijski program Metalurško inženjerstvo imali su prilike da sa nastavnicima i saradnicima obiđu učionice i laboratorije, gde im je bliže objašnjeno čime se bavi metalurgija kao nauka, koji moduli u okviru našeg studijskog programa postoje i koja će znanja i veštine budući studenti steći tokom studija...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Zahvaljujući saradnji koju Tehnički fakultet u Boru ima sa kompanijom HBIS Serbia (železara u Smederevu), troje nastavnika i dvoje studenata master studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo imalo je priliku da u periodu 6 – 26. 9. 2018. godine, zajedno sa grupom stručnjaka iz železare u Smederevu, učestvuje na seminaru i stručnom usavršavanju o održavanju opreme i međunarodnoj saradnji o proizvodnim kapacitetima za Srbiju 2018. u provinciji Hebei u Kini...

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

Milko Karanfilovski, student na Odseku za Metalurško inženjerstvo dobitnik je povelje pod nazivom : ,, Povelja dipl. inž. Boška Injca (1946-1979),,.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

previous arrow
next arrow
Slider

Učešće našeg saradnika na konferenciji mladih istraživača “20th YRC – 2022”

U prostorijama Srpske akademije nauka i umetnost, održana je 20. međunarodna konferencija mladih istraživača “20th YRC – 2022”, a u organizaciji Instituta tehničkih nauka SANU i Društva za istraživanje materijala Srbije, koja je okupila brojne mlade naučnike iz različitih oblasti nauke o materijalima.Naš mladi saradnik sa Odseka za metalurško inženjerstvo, Avram Kovačević je tom prilikom […]


Odbrana završnog rada Stevana Trujića

Ovu godinu završavamo sa odbranom još jednog završnog rada.


Poseta naših nastavnika Metalurškom fakultetu u Sisku

Prоdеkаn zа nаstаvu Теhničkоg fаkultеtа u Boru Prоf. dr Drаgаn Mаnаsiјеvić i prоf. dr Ljubišа Bаlаnоvić 14. dеcеmbrа 2022. gоdinе prisustvоvаli su svеčаnоsti povodom оbеlеžavаnjа dаnа Меtаlurškоg fаkultеtа u Sisku, Svеučilištа u Zаgrеbu


Odbrana završnog rada apsolventkinje Jovane Božinović

Jovana Božinović, apsolventkinja na Katedri za prerađivačku metalurgiju, je 09.12.2022. godine uspešnom odbranom završnog rada promovisana u diplomiranog inženjera metalurgije.


Program stipendiranja kompanije HBIS GROUP Serbia

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Metalurško inženjerstvo da je kompanija HBIS GROUP Serbia raspisala konkurs za program stipendiranja studenata II, III i IV godine osnovnih akademskih studija. Zainteresovani studenti prijave mogu poslati Sektoru za ljudske resurse – Služba za obuke, na e-mail: stipendije@hbisserbia.rs u periodu od 1. do 31. decembra 2022. Konkurs programa stipendiranja može […]


Učešće naših nastavnika i saradnika na IOC 2022

Međunarodna oktobarska konferencija o rudarstvu i metalurgiji (IOC) održana je po 53. put u periodu od 3. do 5. oktobra 2022. u organizaciji Instituta za rudarstvo i metalurgiju i Tehničkog fakulteta u Boru


Program stipendiranja, stručne prakse i zapošljavanja u kompaniji „PPT – TMO“

Dana 04.10.2022. Tehnički fakultet u Boru su posetili predstavici domaće kompanije „PPT – TMO“ iz Trstenika


Poseta nastavnika sa Metalurško-tehnološkog fakulteta iz Podgorice

U utorak, 4. oktobra 2022. godine Tehnički fakultet u Boru posetili su prof. dr Žarko Radović i doc. dr Nebojša Tadić sa Metalurško-tehnološkog fakulteta iz Podgorice (Crna Gora). Tom prilikom, nakon konstruktivnih razgovora sa nastavnicima na studijskom programu Metalurško inženjerstvo, dogovoreni su budući pravci saradnje.


Odbrana doktorske disertacije Jasmine Petrović, dipl. inž. metalurgije

Jasmina Petrović, student doktorskih akademskih studija studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u četvrtak 29.9.2022. uspešno je odbranila doktorsku disertaciju


Marina Marković, dipl. inž. metalurgije – dobitnik nagrade „Povelja dipl. inž. Boško Injac“

Marina Marković, dipl. inž. metalurgije, kao najbolji student na studijskom programu Metalurško inženjerstvo (prosečna ocena 9,69), ovogodišnji je dobitnik nagrade „Povelja dipl. inž. Boško Injac“