STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

STUDIJSKA POSETA ISTRAŽIVAČA SA TEHNIČKOG FAKULTETA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU U PODGORICI

U okviru bilateralnog projekta -Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika , koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

NASTAVNICI I SARADNICI ODSEKA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO NA 55. SAVETOVANJU SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

TERENSKA STRUČNA PRAKSA U KOMPANIJI „HBIS SERBIA“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu.

SASTANAK PODRUŽNICE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru održan je sastanak članova Podružnice Srpskog hemijskog društva 20. februara 2018. godine, nakon izvesnog perioda neaktivnosti. Za predsednika Podružnice izabrana je doc. dr Ivana Marković, novi sekretar biće prof. dr Slađana Alagić, dok su za članove Predsedništva izabrani prof. dr Velizar Stanković, prof. dr Nada Štrbac, prof. dr Svetlana Ivanov, prof. dr Dragan Manasijević, doc. dr Ljubiša Balanović i MSc Uroš Stamenković.

SASTANAK PODRUŽNICE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

SASTANAK PODRUŽNICE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru održan je sastanak članova Podružnice Srpskog hemijskog društva 20. februara 2018. godine, nakon izvesnog perioda neaktivnosti. Za predsednika Podružnice izabrana je doc. dr Ivana Marković, novi sekretar biće prof. dr Slađana Alagić, dok su za članove Predsedništva izabrani prof. dr Velizar Stanković, prof. dr Nada Štrbac, prof. dr Svetlana Ivanov, prof. dr Dragan Manasijević, doc. dr Ljubiša Balanović i MSc Uroš Stamenković.

SASTANAK PODRUŽNICE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru održan je sastanak članova Podružnice Srpskog hemijskog društva 20. februara 2018. godine, nakon izvesnog perioda neaktivnosti. Za predsednika Podružnice izabrana je doc. dr Ivana Marković, novi sekretar biće prof. dr Slađana Alagić, dok su za članove Predsedništva izabrani prof. dr Velizar Stanković, prof. dr Nada Štrbac, prof. dr Svetlana Ivanov, prof. dr Dragan Manasijević, doc. dr Ljubiša Balanović i MSc Uroš Stamenković.

previous arrow
next arrow
Slider

Odbrana master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidatkinja Milica Bošković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo, odbranila je sa ocenom deset master rad na temu „Uticaj nekih prirodnih inhibitora na procese oksidacije čelika u rastvoru sumporne kiseline“ 31. 08. 2018. godine. Komisija za ocenu i odbranu bila je u sastavu: prof. dr Vesna Grekulović – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić […]


Studijska poseta istraživača sa Tehničkog fakulteta Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici

U okviru bilateralnog projekta – Ispitivanje termičkih, strukturnih i mehaničkih visokolegiranih alatnih čelika, koji se realizuje sa Metalurško-tehnološkim fakultetom u Podgorici, 3. i 4. juna 2018. godine, u studijskoj poseti su boravili prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Dragan Manasijević. Tom prilikom je realizovana poseta Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici i kompaniji Toscelik, koja predstavlja […]


Nastavnici i saradnici Odseka za metalurško inženjerstvo na 55. Savetovanju SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Ovogodišnji organizatori savetovanja bili su Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Prirodno – matematički fakultet u Novom Sadu. Naši nastavnici, aktivni članovi […]


Terenska stručna praksa u kompaniji „HBIS Serbia“

Studenti osnovnih i master studija sa studijskog programa Metalurško inženjerstvo, u okviru stručne prakse u letnjem semestru školske 2017/2018. godine, u pratnji nastavnika obišli su pogone kompanije „HBIS Serbia“ u Smederevu, 1. 6. 2018. godine. Studenti su imali priliku da se i praktično upoznaju sa procesima i proizvodima u crnoj metalurgiji kroz obilazak pogona za […]


Predstavljanje kompanije „Nodular d.o.o“ studentima metalurškog inženjerstva

Predstavnici kompanije „Nodular d.o.o“ iz Zrenjanina Marko Markov, rukovodilac tehničke pripreme i Slavica Mandić, inženjer zaštite na radu, 24. 05. 2018. godine, predstavili su studentima osnovnih i master studija Metalurškog inženjerstva delatnost i proizvodni program i predočili mogućnost zaposlenja diplomiranih i nediplomiranih studenata metalurgije u ovoj kompaniji.


U novoj godini sa dva nova diplomirana inženjera metalurgije

Na Katedri za metalurško inženjerstvo apsolvent Srđan Živković je 17. 01. 2018. godine, odbranom završnog rada na temu „Uklanjanje jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem stabljika kukuruza kao adsorbensa“ promovisan u zvanje diplomirani inženjer metalurgije. Komisija za odbranu bila je u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović i doc. […]


Sastanak Podružnice Srpskog hemijskog društva Bor

U svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru održan je sastanak članova Podružnice Srpskog hemijskog društva 20. 02. 2018. godine, nakon izvesnog perioda neaktivnosti. Za predsednika Podružnice izabrana je doc. dr Ivana Marković, novi sekretar biće prof. dr Slađana Alagić, dok su za članove Predsedništva izabrani prof. dr Velizar Stanković, prof. dr Nada Štrbac, prof. dr […]


Saradnja Odseka za metalurško inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru i HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

U kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, ex Železara Smederevo d.o.o., je 12.12.2017. godine održan sastanak vezan za naučno-tehničku saradnju ove kompanije i Tehničkog fakulteta u Boru. Ispred HBIS Srbija prisustvovali su Lianxi Rafferty Wang, pomoćnik generalnog direktora za opšte poslove, Vladan Mihailović, generalni menadžer primarne proizvodnje, Jugoslav Pavlović, generalni menadžer završne […]


Boravak istraživača sa Tehničkog fakulteta u Boru u Slovačkoj

U periodu od 15. do 17. novembra 2017. godine, grupa istraživača sa Tehničkog fakulteta u Boru boravila je u Slovačkoj. Delegacija, koju su činili prof. dr Nada Štrbac, prof. dr Dragan Manasijević i prof. dr Dejan Tanikić, prisustvovala je proslavi 65. godišnjice Fakulteta za materijale, metalurgiju i reciklažu (FMMR) na Tehničkom univerzitetu u Košicama. Tom […]


Odsek „bogatiji“ za još dva diplomirana inženjera metalurgije

Na Odseku za metalurško inženjerstvo još dva kandidata su 27. 09. 2017. godine odbranom svojih završnih radova, promovisana u zvanje diplomirani inženjer metalurgije: Bojan Zdravković, na Katedri za metalurško inženjerstvo odbranio je rad na temu: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija kompozitnih prevlaka nikla sa dodatkom čestica TiO2, pred komisijom u sastavu: doc. dr Vesna Grekulović – […]