49th International October Conference

49. Međunarodna oktobarska konferencija (49th International October Conference) održaće se u periodu od 18. do 21. oktobra 2017. godine u hotelu “Jezero” na Borskom jezeru u okolini Bora. Ovogodišnja konferencija posvećena je sećanju na nedavno preminulu dr Draganu Živković, redovnog profesora Tehničkog fakulteta u Boru.