56. Savetovanje srpskog hemijskog društva

U rektoratu Univerziteta u Nišu u periodu od 7. do 8. juna 2019. godine održano je 56. Savetovanje srpskog hemijskog društva. Nastavnici i saradnici sa Metalurškog odseka – članovi podružnice SHD Bor, tom prilikom izložili su šest radova:

  1. I. Marković, V. Grekulović, M. Rajčić Vujasinović, S. Ivanov,U. Stamenković, S.Mladenović, J. Petrović,Uticaj termomehaničke obrade na elektrohemijsko ponašanje sinterovanih bakar-zlato legura
  2. V. Grekulović, A. Mitovski, N. Štrbac, I. Marković, M.Gorgievski, M. Zdravković,Elektrohemijsko ponašanje čelika u prisustvu macerata kestena
  3. S. Ivanov, J. Petrović, I. Marković, U. Stamenković,S. Mladenović,Analiza prisustva inhibitora u alkalnom rastvoru natrijum-karbonata na elektrohemijsko ponašanje hladno deformisane bakarne zice
  4. A. Mitovski, D. Minić, M. Sokić, N. Štrbac, A. Daković,D. Gurešić, M. Tomović,Termijska analiza procesa oksidacije prirodnog minerala milerita
  5. U. Stamenković, S. Ivanov, I. Marković, Uticaj termomehaničke obrade na svojstva EN AW-6060 aluminijumske legure
  6. M. Gorgievski, N. Štrbac, D. Božić, V. Stanković,V. Grekulović, A. Mitovski, M. Marković,Kinetika procesa adsorpcije jona bakra iz vodenih rastvora na glavama suncokreta

Savetovanje je okupilo brojne kolege sa svih univerziteta u Srbiji i samim tim omogućilo razgovore i dogovore o daljoj zajedničkoj saradnji.