Časopisi

U oblasti izdavaštva koje se odnosi na domen izdavanja časopisa, članovi Metalurškog inženjerstva sa ponosom ističu rad na izdavanju časopisa Journal of Mining and Metallurgy: Section B – Metallurgy.

Journal of Mining and Metallurgy: Section B – Metallurgy predstavlja međunarodni časopis za teoriju i praksu u domenu metalurgije.

Tehnički fakultet u Boru  od 1965. godine objavljuje časopis pod imenom Journal of Mining and Metallurgy, a 1997. isti je podeljen u dva nezavisna časopisa koji tretiraju probleme vezane za oblasti rudarstva i metalurgije zasebno. Od 2009. godine, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy nalazi se na Science Citation Index Expanded listi.

Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy predstavlja internacionalni časopis za publikovanje originalnih naučnih doprinosa vezanih za teoriju i praksu iz oblasti metalurgije. Časopis pokriva aktuelne teme i dešavanja iz svih oblasti metalurgije poput hidrometalurgije, pirometalurgije, elektrometalurgije, fenomena prenosa, kontrole procesa, karakterizacije materijala, tretiranja materijala, struktura i ostalog.

Prema Tompson Reuters Journal Citation Reports (JCR) Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy rangiran je kao 29. od 73 časopisa u oblasti Metalurgija i Metalurško inženjerstvo sa impakt faktorom 1.239 za 2015. godinu.

Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu časopisa Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy na adresi:

http://www.jmmab.com