Ciljevi studijskog programa


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Metalurško inženjerstvo je sticanje adekvatnih kompetencija – znanja, stručnosti i veština za rad na kreativnim, operativnim i rukovodećim mestima u oblasti ekstraktivne i prerađivačke metalurgije, kao i u ostalim industrijskim granama gde je neophodno poznavanje metalurškog inženjerstva pri kreiranju rešenja i donošenju efikasnih upravljačkih odluka, u oblasti istraživanja, razvoja, projektovanja, logistike, proizvodnje, planiranja, ocene rizika, itd., a u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima obrazovanja na Tehničkom fakultetu u Boru koji se odnose na stalno unapređenje i osavremenjivanje procesa obrazovanja, transfer stečenih znanja u privredu i društvo, i približavanje svetskim dostignućima. Studenti, koji kroz program stiču širok spektar metalurških znanja, kao i znanja iz fundamentalnih prirodno-matematičkih nauka i opštih inženjerskih disciplina, osposobljavaju se za kreativno razmišljanje i sistematsko razmatranje složenih tehničkih problema kroz razvoj kritičkog inženjerskog razmišljanja, razvijaju sposobnost za timski rad i ovladavaju specifičnim praktičnim veštinama za obavljanje profesije.

Takođe, poseban cilj programa je i u razvoju inovativnog – ekonomski, energetski i ekološki opredeljenog razmišljanja kod studenata, shodno aktuelnom tehno-ekonomskom trenutku i ideji održivog razvoja, a imajući u vidu neophodnost implementacije, poštovanja i stalnog unapređenja u oblasti sistema kvaliteta.

 


MASTER AKADEMSKE STUDIJE


Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Metalurško inženjerstvo usmereni su ka sticanju akademskih veština, razvoju kreativnih sposobnosti i postizanju stručnosti u oblasti metalurškog inženjerstva – dobijanja i prerade metala, legura i savremenih metalnih materijala, i saglasni su sa osnovnim zadacima i ciljevima obrazovanja na Tehničkom fakultetu u Boru koji se odnose na stalno unapređenje i osavremenjivanje procesa obrazovanja, transfer stečenih znanja u privredu i društvo, i približavanje svetskim dostignućima, kao i zahtevima vremena i zahtevima tržišta rada.

 


DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Metalurško inženjerstvo saglasni su sa osnovnim zadacima i ciljevima obrazovanja na Tehničkom fakultetu u Boru koji se odnose na stalno unapređenje i osavremenjivanje procesa obrazovanja, transfer stečenih znanja u privredu i društvo, i približavanje svetskim dostignućima, kao i zahtevima vremena i tržišta.

Studijski program za cilj da:

  • podrži i pospeši razvoj naučne misli i stvaralaštva u oblasti metalurškog inženjerstva,
  • prenese studentima aktuelna znanja iz naučne oblasti,
  • omogući studentima nadgradnju u razvoju analitičkih sposobnosti, kritičkog načina mišljenja i liderstva, ovladavanje metodologijama sistemske i kreativne analize složenih problema i dalji razvoj profesionanih znanja i veština,
  • osposobi studente za samostalan/timski rad, realizaciju naučnih istraživanja i aktivno učešće u međunarodnim i domaćim istraživačkim i razvojnim projektima,
  • osposobi studente za inovativno razmišljanje i implementaciju najnovijih naučnih saznanja u konkretne proizvodne sisteme, i
  • stalno podstiče razvoj ekološke svesti i etičkog inženjerskog razmišljanja.

O nama | Svrha studijskog programa | Ishodi studijskog programa

(Izvor: Dokumentacija za akreditaciju TF Bor, 2013; fotografije: privatna arhiva)