Kako do nas

Odsek za metalurško inženjerstvo nalazi se u okviru kompleksa Tehničkog fakulteta u Boru na lokaciji u Ulici Ivo Lole Ribara.
U neposrednoj blizini zgrade Odseka nalaze se Opšta bolnica Bor (Gradska bolnica), Hram Svetog Georgija (Crkvena opština Bor) i Centar za socijalni rad Bor, te se ove institucije i građevine mogu iskoristiti kao orijentiri radi lakšeg snalaženja.
Ukoliko se koriste linije gradskog prevoza preporuka je korišćenje autobuskih linija koje idu do Opšte bolnice (preporučujemo silazak na poslednjoj stanici – okretnici) ili korišćenje usluga nekog od mnogobrojnih taksi prevoznika.

Zgrada Odseka za metalurško inženjerstvo