Katedra za metaluško inženjerstvo bogatija za dva inženjera metalurgije

Darko Peševski i Luka Rosić su dva nova inženjera metalurgije koji su zvanje stekli na Katedri za metalurško inženjerstvo.

Darko Peševski je 26. 10. 2018. godine odbranio završni rad na temu: Kinetika, ravnoteža i mehanizam procesa adsorpcije jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem glava suncokreta kao adsorbensa, pred komisijom u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović.

Luka Rosić je 12. 02. 2019. godine odbranio diplomski rad na temu: Primena ekoloških inhibitora za zaštitu bakra od korozije pred komisijom u sastavu: prof. dr Vesna Grekulović – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i doc. dr Milan Gorgievski.

Članovi Odseka mladim inženjerima žele puno uspeha u budućem životu i radu.