Kontakt


POŠTOM


Tehnički fakultet u Boru
Odsek za metalurško inženjerstvo

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Srbija


TELEFONOM I FAKSOM


030 424 555 – centrala Tehničkog fakulteta u Boru, lokali 152, 174 i 218
030 421 078 – faks Tehničkog fakulteta u Boru


ELEKTRONSKOM POŠTOM


metalurgija@tfbor.bg.ac.rs