Nastavnici i saradnici Odseka za metalurško inženjerstvo na 55. Savetovanju SHD

Nastavnici Odseka za metalurško inženjerstvo, u periodu od 8 – 9. juna 2018. godine, prisustvovali su 55. Savetovanju srpskog hemijskog društva, koje je održano u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Ovogodišnji organizatori savetovanja bili su Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Prirodno – matematički fakultet u Novom Sadu.

Naši nastavnici, aktivni članovi Podružnice srpskog hemijskog društva Bor, su na ovom savetovanju predstavili svoje najnovije naučno-istraživačke rezultate kroz četiri prezentovana rada:

  1. Nada Štrbac, Miroslav Sokić, Aleksandar Kapuran, Aleksandra Mitovski, Branislav Marković, Fizičko-hemijska karakterizacija ostataka sa arheometalurškog lokaliteta Ružana (Srbija)
  2. Ljubiša Balanović, Dragan Manasijević, Vladimir Milojković, Termička i mikrostrukturna karakterizacija mesinga i bronze
  3. Ivana Marković, Mirjana Rajčić Vujasinović, Vesna Grekulović, Proučavanje elektrohemijskog ponašanja livenih Cu-Au legura tokom termomehaničke obrade
  4. Vesna Grekulović, Mirjana Rajčić Vujasinović, Aleksandra Mitovski, Zoran Stević, Elektrohemijsko ponašanje bakra u prisustvu macerata hmelja