Odbrana diplomskih radova na katedri za metalurško inženjerstvo

Dana 26. septembra 2017. godine, na Katedri za metalurško inženjerstvo odbranjena su dva diplomska rada, i to:

  • student Kristina Božinović ( tema: Termodinamićka, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije bizmut (III) sulfida; komisija u sastavu: prof. dr Nada Štrbac – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i doc. dr Ljubiša Balanović) i
  • student Miljan Marković (tema: Biosorpcija jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem ovsene slame kao adsorbensa; komisija u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinovic i doc. dr Vesna Grekulović).