Odbrana diplomskog rada kandidata Branislava Lazarevića

Apsolvent Branislav Lazarević je uspešnom odbranom diplomskog rada na temu: Mogućnosti prerade koncentrata bakra sa povišenim sadržajem štetnih komponenata na Katedri za metalurško inženjerstvo, 20. 03. 2019. godine, stekao zvanje inženjera metalurgije. Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu: prof. dr Nada Štrbac – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski i prof. dr Vesna Grekulović.

Članovi Katedre kolegi Lazareviću žele puno uspeha u daljem životu i radu.