Odbrana doktorske disertacije Ivane Manasijević

Doktorand Ivana Manasijević, je06. 07. 2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Termodinamička analiza i karakterizacija fazno-promenljivih legura na bazi bizmuta i galijuma“, čime je promovisana u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo.

Mentor disertacije bio je prof. dr Ljubiša Balanović, vanredni profesor (TF Bor). Članove Komisije za ocenu i odbranu, pored mentora, činili su: prof. dr Tamara Holjevac-Grgurić, vanredni profesor (Metalurški fakultet u Sisku) i dr Milan Gorgievski, docent (TF Bor).

Članovi Odseka koleginici dr Ivani Manasijević žele puno lične sreće u životu i uspeha u daljem radu.