Odbrana doktorske disertacije na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Doktorand Uroš Stamenković, master inženjer metalurgije i asistent na Katedri za prerađivačku metalurgiju je 06.03.2020. godine na Tehničkom fakultetu u Boru uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje efekta ojačavanja starenjem tokom termomehaničke obrade aluminijumskih legura“. Time je mladi kolega Stamenković svečano promovisan u zvanje doktora nauka u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo.

Mentor disertacije bila je prof. dr Svetlana Ivanov, redovni profesor (TF Bor). Članove Komisije za ocenu i odbranu, pored mentora, činili su: prof. dr Ivana Marković, vanredni profesor (TF Bor) i dr Vladan Ćosović, naučni savetnik (IHTM Beograd).

Članovi Odseka kolegi dr Urošu Stamenkoviću žele puno uspeha u daljem radu i lične sreće u životu.