Odbrana master rada dipl. inž. Miljana Markovića

Kandidat Miljan Marković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo,odbranio je master rad na temu Biosorpcija jona olova iz vodenih rastvora korišćenjem ljuski pasulja kao adsorbensa, 25. 06. 2020. godine.

Komisija za ocenu i odbranu u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Nada Štrbac – član i prof. dr Vesna Grekulović – član, ocenila je master rad i odbranu ocenom deset i svečano promovisala kandidata u master inženjera metalurgije.

Članovi Katedre mladom kolegi Miljanu Markoviću žele puno sreće i uspeha u daljem životu i radu.