Odbrana master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidatkinja Kristina Božinović, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo, odbranila je sa ocenom deset master rad na temu Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije pentlandita 23. 09. 2019. godine. Komisija za ocenu i odbranu bila je u sastavu:  prof. dr Nada Štrbac – mentor, doc. dr Aleksandra Mitovski, doc. dr Milan Gorgievski).

Članovi Katedre mladoj koleginici Božinović žele puno sreće i uspeha u budućem životu i radu.