Odbrana master rada na Katedri za metalurško inženjerstvo

Kandidatkinja Milica Bošković, saradnik u nastavi na Katedri za metalurško inženjerstvo, odbranila je sa ocenom deset master rad na temu „Uticaj nekih prirodnih inhibitora na procese oksidacije čelika u rastvoru sumporne kiseline“ 31. 08. 2018. godine. Komisija za ocenu i odbranu bila je u sastavu: prof. dr Vesna Grekulović – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović, doc. dr Aleksandra Mitovski).

Članovi Katedre mladoj koleginici Bošković žele puno uspeha u budućem životu i radu.