Odbrana master rada na Odseku za metalurško inženjerstvo

Kandidat Zoran Mladenović, sa Katedre za prerađivačku metalurgiju, odbranio je sa ocenom deset master rad na temu „Simulacija procesa livenja upotrebom različitih softverskih alata“ 16. 05. 2019. godine i time stekao zvanje master inženjer metalurgije.

Komisija za ocenu i odbranu bila je u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. dr Svetlana Ivanov, prof. dr Saša Marjanović).

Članovi Odseka master inženjeru Zoranu Mladenoviću žele puno uspeha u daljem životu i radu.