Odbrana završnih, diplomskih i master radova na Katedri za prerađivačku metalurgiju

Katedra za prerađivačku metalurgiju je tokom septembra 2019. godine postala bogatija za dva diplomirana i dva master inženjera metalurgije.

Milovan Stanković je master rad na temu: „Uticaj postupka livenja na mikrostrukturu i mehanicke osobine odlivaka izrađenih od legure CuZn26Al4Fe3Mn3“ odbranio 16. 09. 2019. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. dr Dragoslav Gusković i prof. dr Ivana Marković, i stekao zvanje master inženjer metalurgije.

Tatjana Momirović je master rad na temu: „Karakterizacija livenih čaura od AlMg3 legure“ odbranio 16. 09. 2019. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Saša Marjanović – mentor, prof. dr Dragoslav Gusković i prof. dr Srba Mladenović, i stekla zvanje master inženjer metalurgije.

Kandidatkinja Milica Jovkić, student osnovnih akademskih studija, uspešno je odbranila završni rad na temu „Indukcione i elektrootporne peći – prednosti i nedostaci“, 30. 09. 2019. godine, pred komisijom u sastavu: prof dr Srba Mladenović – mentor, prof. dr Dragoslav Gusković i prof. dr Saša Marjanović, i time stekla zvanje diplomirani inženjer metalurgije.

Danijela Kenić je istog dana, 30. 09. 2019. godine, odbranila diplomski rad pod nazivom: „Karakterizacija dvo- i vise-komponentnih kalajnih bronzi“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Ivana Marković – mentor, prof. dr Svetlana Ivanov i prof. dr Srba Mladenović, i time stekla zvanje diplomirani inženjer metalurgije.

Članovi Katedre kolegama, diplomiranim inženjerima i master inženjerima metalurgije žele puno sreće i uspeha u daljem životu i radu.