Odbrana završnog rada apsolventa Dalibora Jovića

Dalibor Jović, apsolvent na Katedri za prerađivačku metalurgiju, je 29.09.2020. uspešnom odbranom svog završnog rada na temu: “Uticaj temperature kaljenja na osobine Cu-Zn-Pb legure“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Ivana Marković – mentor, prof. dr Svetlana Ivanov – predsednik komisije i prof. dr Srba Mladenović – član, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije. Članovi Katedre kolegi Daliboru Joviću žele puno lične sreće i uspeha u daljem životu i radu.