Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Ordića

Miloš Ordić, apsolvent Katedre za prerađivačku metalurgiju, 13.10.2020. godine uspešno je odbranio završni rad na temu „Uticaj granulometrijskog sastava peska na mehaničke osobine kaluparske mešavine“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor i članovi prof. dr Dragoslav Gusković i prof. dr Ivana Marković. Ovim je Miloš Ordić promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije.

U to ime, članovi Katedre kolegi Milošu Ordiću žele puno sreće i uspeha na ličnom i poslovnom planu.