Odbrana završnog rada apsolventa Miloša Vulete

Miloš Vuleta, apsolvent Katedre za prerađivačku metalurgiju, 21.09.2020. godine uspešno je odbranio završni rad na temu „Sagledavanje uticaja parametara stir casting postupka na dobijanje aluminijumskih kompozita“, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. dr Dragoslav Gusković – predsednik komisije i prof. dr Saša Marjanović – član. Ovim je Miloš Vuleta promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije. U to ime članovi Katedre kolegi Milošu Vuleti žele puno sreće i uspeha na ličnom i poslovnom planu.