Odbrana završnog rada apsolventa Stefana Markovića

Stefan Marković, apsolvent na Katedri za metalurško inženjerstvo, je 03. 07. 2020. godine uspešnom odbranom svog završnog rada na temu: „Biosorpcija jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem ječmene slame kao adsorbensa“, pred komisijom u sastavu:  doc. dr Milan Gorgievski – mentor, i članovima prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović, promovisan u diplomiranog inženjera metalurgije.

Članovi Katedre mladom kolegi Stefanu Markoviću žele puno lične sreće i uspeha u daljem životu i radu.