Održan 9. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima

9. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima održan je 21. i 22. juna 2019. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Na simpozijumu je učestvovao veći broj nastavnika i studenata doktorskih studija sa Odseka za metalurško inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru. Plenarno predavanje održala je dr Nadežda Talijan, naučni savetnik i redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS). Izložen je veći broj naučnih radova iz oblasti termodinamike i faznih dijagrama. Takođe, za učesnike skupa organizovana je ekskurzija u okviru koje su posećeni jezero Gazivode, manastiri Crna Reka, Đurđevi Stupovi i Gradac.