Odsek „bogatiji“ za još dva diplomirana inženjera metalurgije

Na Odseku za metalurško inženjerstvo još dva kandidata su 27. 09. 2017. godine odbranom svojih završnih radova, promovisana u zvanje diplomirani inženjer metalurgije:

  • Bojan Zdravković, na Katedri za metalurško inženjerstvo odbranio je rad na temu: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija kompozitnih prevlaka nikla sa dodatkom čestica TiO2, pred komisijom u sastavu: doc. dr Vesna Grekulović – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović, doc. dr Milan Gorgievski.
  • Zoran Mladenović, na Katedri za prerađivačku metalurgiju odbranio je rad na temu: Određivanje optimalnih osobina jezgrenih mešavina na bazi bentonita u vlažnom i osušenom stanju, pred komisijom u sastavu: prof. dr Srba Mladenović – mentor, prof. dr Dragoslav Gusković i doc. dr Ivana Marković.

Članovi Odseka mladim inženjerima žele puno sreće i uspeha u daljem životu i radu.