Odsek za metalurško inženjerstvo ugostio profesore i studente sa Akita Univerziteta (Japan)

U okviru letnjih aktivnosti predviđenih projektom SATREPS za 2017. godinu, profesori i studenti sa Akita Univerziteta iz Japana su 16. 08. 2017. godine, u okviru posete Tehničkom fakultetu u Boru, obišli i Odsek za metalurško inženjerstvo. Gosti iz Japana su imali priliku da obiđu labolatorije i upoznaju se sa opremom i oblastima istraživanja nastavnika i saradnika sa Odseka. 

Doc. dr Ljubiša Balanović održao je predavanje iz oblasti metalurgije, pod nazivom “Pyrometallurgical processing of sulfide copper concentrates in Bor, Serbia”, kako bi se studenti upoznali sa osnovnim principima ekstraktivne metalurgije bakra i tehnologijom proizvodnje bakra u Boru.