Osnovne akademske studije (I nivo studija)

Studijski program osnovnih akademskih studija Metalurško inženjerstvo se realizuje na Tehničkom fakultetu u Boru od 1961. godine, gde je do sada diplomiralo više od 800 studenata ovog profila.

Naziv ovog studijskog programa je usklađen sa usvojenom listom stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija, koje je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije, kao studijski program pod nazivom Metalurško inženjerstvo u polju Tehničko-tehnoloških nauka i oblasti Metalurško inženjerstvo, sa nazivom diplome na osnovnim akademskim studijama inženjer metalurgije.