Poseta izložbi „Upoznaj elektrohemiju“ u Galeriji nauke i tehnike SANU

Potpisivanjem zajedničke deklaracije 13 naučnih i stručnih institucija u Srbiji, 2020. godina proglašena je godinom elektrohemije u Srbiji. Povodom toga u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu, održava se izložba „Upoznaj elektrohemiju kroz Beogradsku školu elektrohemije“, u periodu 01 – 19. septembar 2020, autora dr Aleksandra Dekanskog, naučnog savetnika na IHTM u Beogradu (Link ka virtuelnom otvaranju izložbe: https://youtu.be/ruvjКfSoUMM).

Prvi deo izložbe otkriva šta je elektrohemija i predstavlja njene oblasti, dok je drugi deo posvećen istoriji elektrohemije u Beogradu, nastanku i razvoju Beogradske škole elektrohemije, kao i ljudima koji su njeni osnivači i najznačajniji predstavnici. Cilj izložbe je promovisanje elektrohemije u najširoj javnosti u Srbiji sa ovim naučnim poljem i motivacija mladih da se bave ovom perspektivnom i veoma važnom naukom.

U saradnji sa kompanijom Serbia Zijin Copper, Tehnički fakultet u Boru je obezbedio eksponate anodnog i katodnog bakra i bakarnog praha, kao i jedan broj značajnih knjiga, kao doprinos  realizaciji ove izložbe.

U katalogu izložbe navedeni su, pored ostalih, i članovi Beogradske škole elektrohemije sa Tehničkog fakulteta u Boru: prof. dr Zvonimir Stanković, prof. dr Velizar Stanković, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović (profesori u penziji), prof. dr Zoran Stević i prof. dr Vesna Grekulović. Organizatori izložbe su Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Muzej nauke i tehnike Beograd i Galerija nauke i tehnike SANU.