Promocija doktora nauka

Na promociji doktora nauka Univerziteta u Beogradu, održanoj 27. februara 2017. godine, prorektor, prof. dr Živoslav Tešić, promovisao je kandidate koji su svoje doktorske disertacije odbranili na Tehničkom fakultetu u Boru, a među njima i dvoje naših kolega.

Ljubiša Balanović promovisan je u doktora nauka – metalurško inženjerstvo, dok je Zdenka Stanojević Šimšić promovisana u doktora nauka – oblast metalurgija.
Svoje doktorske disertacije pomenuti doktori nauka realizovali su pod mentorstvom prof. dr Dragane Živković.