Saradnja Odseka za metalurško inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru i HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

U kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, ex Železara Smederevo d.o.o., je 12.12.2017. godine održan sastanak vezan za naučno-tehničku saradnju ove kompanije i Tehničkog fakulteta u Boru. Ispred HBIS Srbija prisustvovali su Lianxi Rafferty Wang, pomoćnik generalnog direktora za opšte poslove, Vladan Mihailović, generalni menadžer primarne proizvodnje, Jugoslav Pavlović, generalni menadžer završne proizvodnje, Aleksandar Ćamilović, direktor sektora za radne odnose -Ljudski resursi i radni odnosi, kao i predstavnik Sektora za ljudske resurse, a sa strane Tehničkog fakulteta: dekan prof. dr Nada Štrbac, prodekan za nastavu prof. dr Dragan Manasijević i šef Odseka za metalurško inženjerstvo prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović. Dogovorene su dalje aktivnosti vezane za stručnu praksu studenata završnih godina, izradu diplomskih i master radova, predavanja stručnjaka zaposlenih u HBIS Group za studente kao i na naučno-stručnim konferencijama koje organizuje TF Bor, prezentaciju HBIS Group na tim konferencijama i stručne projekte od značaja za Železaru. Pomoćnik Generalnog direktora za opšte poslove Wang, je iskazao posebno interesovanje za angažovanje studenata završne godine u njihovoj kompaniji uz odgovarajuću naknadu za vreme obuke.